Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB


Contoh Surat - Surat Kuasa merupakan sebuah surat yang menyatakan pemberian wewenang untuk melakukan sebuah kegiatan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang keduanya menyertakan bukti sah dengan pernyataan disertai dengan materai atau tanda tangan sebagai bukti. Surat kuasa juga merupakan surat yang bertujuan untuk memberikan kuasa atau pelimpahan wewenang terhadap seseorang yang dapat dipercaya agar yang bersangkutan dapat bertindak mewakili orang yang memberi kuasa untuk keperluan tertentu karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri. Surat kuasa berfungsi sebagai bukti bahwa orang yang namanya tercantum didalam surat berhak atau berkewajiban untuk melakukan sesuai dengan isi surat kuasa.

Berdasarkan jenisnya, surat kuasa dibagi menjadi 2, yaitu :
  • Surat Kuasa Khusus
  • Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tentang tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Surat Kuasa tersebut mengandung unsur tidak dapat dipindahkan ke pihak lain yang merupakan salah satu hak yang dapat dimasukkan dalam pemberian kuasa, yaitu hak substitusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1803 KUHPer. Hak substitusi tersebut memberikan hak bagi penerima kuasa untuk mensubstitusikan kewenangannya sebagai penerima kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai penggantinya.
  • Surat Kuasa Umum
  • Surat Kuasa Umum adalah pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan seperti untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Jadi, pada surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Sedangkan, untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan pemberian kuasa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan surat kuasa khusus.


Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB


Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB - Untuk memahami lebih dalam tentang Surat Kuasa Pengambilan BPKB, berikut dibawah ini kami berikan beberapa contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB yang baik dan benar yang dapat kamu jadikan sebagai referensi.

Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB


PT. SEGAR ALAM ABADI
Ruko Edelwis Permai Blok AB3 No. 4  Jl. Raya  Wangi Teh Melati Km. 3,8 Bandung 670977
Telp. 022 332769 Fax. 022 332766 Mobile. 09762467925
Website: www.xxxxxalamabadi.com Email: info@xxxxxalamabadi.com

SURAT KUASA
Nomor  : 18/SKu/PSAB/VIII/16

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                                    : Alexander Suwiryo
Nomor KTP                         : 2889800001200
Jabatan                               : Direktur Utama
Alamat                                 : Jalan Harimau Belang No. 13/ 40B Kota Bandung

Selanjutnya disebut dengan Pemberi Kuasa

Memberikan kuasa penuh kepada :

Nama                                    : Maria Restiani
Nomor KTP                         : 2889800001200
Jabatan                               : Sekretaris Direksi
Alamat                                 : Jalan Harimau Belang No. 13 / 40B Kota Bandung

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

—– KHUSUS —–

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengambil 3 buah BPKB Kendaraan Perusahaan atas nama PT.  Segar Alam Abadi untuk 3 kendaraan dengan jenis yang sama yaitu berupa motor dengan merk Honda Tipe 4T3K warna Hitam di Dealer Resmi Honda Kota Bandung Jalan Belimbing Wuluh 4 No. 1 Bandung.

Segala hal yang ditimbulkan dari pelimpahan kuasa ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
Demikianlah surat kuasa ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 19 September 2016

Penerima kuasa                                                                                               Pemberi kuasa


Maria Restiani                                                                                                   Alexander Suwiryo

Surat kuasa memiliki kedudukan yang kuat dimata hukum sehingga hampir diakui oleh birokrasi apapun. Agar surat kuasa lebih kuat dimata hukum maka hendaknya dalam pembuatan surat kuasa harus dibubuhi materai 6000 yang peletakannya yakni di tempat tanda tangan oleh si pemberi kuasa. Yang perlu diperhatikan adalah saat pemberi kuasa menuliskan tanda tangannya atau cap jempol harus dikenakan di atas materai tersebut.Baca Juga :

- Contoh Surat Permohonan Cerai
- Contoh Surat Dispensasi
- Contoh Surat Permohonan Talak


Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB II


PT. SEGAR ALAM ABADI
Ruko Edelwis Permai Blok AB3 No. 4  Jl. Raya  Wangi Teh Melati Km. 3,8 Bandung 670977
Telp. 022 332769 Fax. 022 332766 Mobile. 09762467925
Website: www.xxxxxalamabadi.com Email: info@xxxxxalamabadi.com

SURAT KUASA
Nomor  : 18/SKu/PSAB/IX/16

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                                    : Doni Eko Hariawan
Jabatan                                : Direktur Utama PT. Segar Alam Abadi
Alamat                                 : Jl. Teratai No.30 Bandung
No. KTP / SIM                     : 3173082810780016
No. Telp / HP                      : 0849068392229

Bermaksud untuk memberikan kuasa kepada :

Nama                                    : Mieska Kariniah
Jabatan                                : Sekretaris Direktur PT. Segar Alam Abadi
Alamat                                 : Jl. Jaringan 3 No. 109 Bandung
No. KTP/SIM                     : 3273145804956990
No. Telp/HP                      : 0897634560099

KHUSUS
  • Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengambil BPKB Kendaraan milik Perusahaan atas PT. Segar Alam Abadi dengan rincian :
Jenis Kendaraan               : Honda Brio
Nomor Kendaraan          : D 5 OOO
Warna Kendaraan           : Putih
No. Mesin                            : 32381JKH088
di Dealer Resmi Honda Kota Bandung Jalan Belimbing Wuluh 4 No. 1 Bandung.
  • Menerima segala dokumen yang berharga seperti, kuitansi untuk pengambilan BPKB atas nama PT. Segar Alam Abadi tersebut dan bukti atas kepemilikan atas nama PT. Segar Alam Abadi.
  • Membela kepentingan Pemberi Kuasa.
Segala hal yang ditimbulkan dari pelimpahan kuasa ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
Demikianlah surat kuasa ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Bandung, 19 September 2016


Penerima kuasa                                                                                               Pemberi kuasa


Mieska Kariniah                                                                                               Doni Eko Hariawan

Surat kuasa juga merupakan bentuk perwakilan dimana si penerima kuasa mewakili yang menguasakan atasnya. Jadi yang menerima kuasa berhak untuk melakukan apa saja sesuai dengan yang tertera di surat kuasa tersebut.

Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB III


SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                                    : Alexander Suwiryo
Nomor KTP                        : 2889800001200
Alamat                                 : Jalan Harimau Belang No. 13/ 40B Kota Bandung
Pekerjaan                           : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut dengan Pemberi Kuasa

Memberikan kuasa penuh kepada :
Nama                                    : Maria Restiani
Nomor KTP                        : 2889800001200
Alamat                                 : Jalan Harimau Belang No. 13/ 40B Kota Bandung
Pekerjaan                           : Wiraswasta
Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

—– KHUSUS —–

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengambil BPKB Kendaraan Roda Dua atas nama Alexander Suwiryo dengan Merk Honda Tipe RTX31 Warna Merah yang telah lunas pembayarannya. Pengambilan BPKB Tersebut dilakukan di Dealer Resmi Honda Kota Bandung Jalan Belimbing Wuluh 4 No. 1 Bandung dengan kuitansi tanda lunas pembayaran cicilan terlampir.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 19 September 2016

Penerima kuasa                                                                               Pemberi kuasa


Maria Restiani                                                                                  Alexander Suwiryo

Seperti itulah beberapa hal mengenai Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB yang sudah kami rangkum untuk kamu. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih sudah mampir di blog kami, sampai ketemu lagi di update berikutnya.0 comments

Post a Comment